Zuiver aanvaard?

Onlangs heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen over het aanvaarden van een nalatenschap. Dat kan op 3 manieren. Je kunt zuiver aanvaarden waardoor je alle rechten en verplichtingen van de overledene overneemt. Je erft de banktegoeden maar ook de schulden. Een tweede manier is de erfenis verwerpen met als logisch gevolg dat je niets krijgt, geen schulden maar ook geen tegoeden. Een derde manier heet aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving, ook wel beneficiair aanvaarden genoemd. Voor deze wijze van aanvaarden moet je naar de rechtbank of bij de notaris een volmacht laten opstellen. Wordt de erfenis beneficiair aanvaard dan ben je niet verder aansprakelijk voor de schulden dan dat er baten in de erfenis zitten. Een veilige manier van aanvaarden dus. Hier zijn echter wel voorwaarden aan verbonden. Een belangrijke voorwaarde is dat je nog niet over de erfenis hebt beschikt, bijvoorbeeld dat je nog geen geld van de rekening van de overledene hebt gepind. Redelijke kosten gemaakt voor de begrafenis van de overledene mogen wel gemaakt worden. De Hoge Raad heeft dit in haar arrest nog eens nader uitgelegd. Conclusie was dat de erfgenamen door het betalen van een eenvoudig etentje ten laste van de rekening van de overledene niet aansprakelijk werden voor de schulden die in de erfenis zaten.
Het arrest is na te lezen op: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI%3ANL%3AHR%3A2015%3A1284

Wilt u meer weten of heeft u een specifieke vraag, stuurt u dan een mail via “contact”. Ik reageer dan zo spoedig mogelijk.