Diensten

Afwikkelen nalatenschap
In onderling overleg kan ik alle voorkomende werkzaamheden voor u verrichten, zoals administratie van de overledene, contact onderhouden met diverse instanties zoals de notaris, aangifte erfbelasting verzorgen. Uiteraard houd ik u en andere belanghebbenden continu op de hoogte van de voortgang van de afwikkeling.

Testament checken
Het is raadzaam om regelmatig uw testament opnieuw te lezen. Uw persoonlijke omstandigheden kunnen veranderd zijn waardoor een aanpassing in uw testament wenselijk is. Ik lees graag met u mee zodat ik u goed kan adviseren.

Huwelijksvoorwaarden checken
Hetzelfde geldt voor de huwelijksvoorwaarden. Sinds enige tijd is het mogelijk om deze tijdens het huwelijk zonder tussenkomst van een rechter door een notariële akte te wijzigen. Bij een goed huwelijk kan het voorkomen dat de huwelijksvoorwaarden behoorlijk oud zijn. Een opheffing van deze voorwaarden waardoor een gemeenschap van goederen ontstaat kan voor de erfbelasting een gunstige uitwerking hebben. Graag ga ik samen met u op zoek naar de beste optie.

Advisering onroerend goed
Gedurende mijn loopbaan als kandidaat notaris heb ik mij hoofdzakelijk beziggehouden met onroerend goed. Heeft u uw huis verkocht en heeft u vragen over de koopakte of de leveringsakte?    Of koopt u voor het eerst een huis en heeft u vragen over de hypotheek?
Ik kan u verder helpen en met de makelaar of met de notaris de stukken bespreken, samen met u.

Intermediair tussen notaris en cliënt
De taal en werkwijze van notarissen kan ingewikkeld zijn waardoor het mogelijk is dat deze niet voor iedereen duidelijk is. Door mijn jarenlange ervaring in het notariaat kan ik u in normaal Nederlands de inhoud en strekking van de notariele stukken uitleggen.